Het geweten

Het geweten kan je helpen Gods wil te doen. Maar het kan je ook veroordelen. Hoe ga jij om met je geweten? Gebruik onderstaande boekentips om meer te leren over het geweten.

Boekentips

Naar eer en geweten

Ds. A. Schreuder

In dit boek legt ds. Schreuder uit wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons leren over het geweten. Hij benadrukt onder andere hoe belangrijk het is om de Bijbel als vaste maatstaf voor het geweten te gebruiken. Ook beschrijft hij op welke manier opvoeders het geweten van kinderen kunnen vormen.

De heilige oorlog

John Bunyan

Wat doet het met een geweten als je in macht van de duivel bent? En wat gebeurt er met het geweten als God in iemand gaat werken? In de geschiedenis van de stad Mensziel beschrijft Bunyan wat er gebeurt met ‘de heer Geweten’ als Diabolos de stad Mensziel inneemt. Voor Diabolos de stad innam, was Geweten iemand ‘die de wetten van zijn Koning goed kende. Bovendien was hij een moedig en oprecht mens, die bij iedere gelegenheid de waarheid sprak en onverschrokken durfde te spreken omdat hij een gezond verstand had. Diabolos kon deze man echter absoluut niet verdragen. … Toen Diabolos dat gedaan had, maar zichzelf nog niet veilig genoeg achtte, bedacht hij vervolgens het plan om het bestuur van de stad te hervormen. Dit plan voerde hij uit, waarbij naar zijn eigen goeddunken de een werd aangesteld en de ander uit zijn positie werd ontheven. Om die reden werden de burgemeester, die de heer Verstand heette, en de stadsrechter, de heer Geweten, door hem uit hun positie en uit de macht gezet.’

Lees in het boek hoe het afloopt met de heer Geweten.