Totstandkoming

Jongeren en opvoeders staan in de branding van een samenleving die steeds meer los van God en Zijn Woord leeft. Om jongeren en hun opvoeders bij te staan en toe te rusten, is in 2021 is door DOOC en VBSO het initiatief genomen om voor beide doelgroepen magazines te ontwikkelen.

Steunende organisaties

Over DOOC

DOOC

Het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC), uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, heeft als hoofddoel te bevorderen dat Gods Woord in de gezinnen (en bijgevolg voor de jeugd en in het onderwijs) het eerste en het laatste Woord heeft en wel zo dat er in gezin, school en kerk één taal, één boodschap is die klinkt en verbindt.

Icoon
Over VBSO

VBSO

De VBSO is op grond van Gods Woord en de belijdenisgeschriften geloofwaardig, present en samenbindend ten dienste van onderwijs en opvoeding binnen de krachtige driehoek school, gezin en kerk. Dit is de ambitie waaraan de VBSO werkt, zodat kinderen en hun opvoeders ‘toegerust op weg’ kunnen.

Icoon