Financieel steunen

Nabij en Nabij Jou worden gratis verspreid onder abonnees van De Wachter Sions.
Draagt u dit initiatief een warm hart toe? Uw financiële steun is welkom! U kunt eenmalig of structureel een gift overmaken.
N.B.: Nabij valt onder de ANBI-status van VBSO

Liever een advertentie plaatsen? Mail voor de mogelijkheden naar adverteren@nabijmagazine.nu.

Gelijk steunen

QR-code gebruiken

Wil je Nabij steunen met een gift?
Scan de onderstaande QR-code en maak het gewenste bedrag naar ons over!

Icoon

Zelf overmaken

Je kunt je gift ook overmaken naar ons rekeningnummer: NL26 INGB 0006 7985 73, t.n.v. Nabij Magazine te Ede.

Icoon