Onze Bijbel online
(Verklaring Matthew Henry)

Romeinen 10:14,15, 17

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt?

15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen!

17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

 

Zie hier de verklaring van Matthew Henry bij Romeinen 10:12-21

Verklaring Matthew Henry Romeinen 10