Namen

Nabij en Nabij Jou, waar komen die namen eigenlijk vandaan? Nabij betekent dichtbij en is ontleend aan Bijbelteksten waarin dit woord voorkomt. Denk aan: ‘Want dit Woord is zeer nabij u’ (Deut. 30:14) en ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart’ (Rom. 10:8a). Dit past bij de doelstelling van de magazines om het Woord dichtbij opvoeders en jongeren te brengen. Daarnaast is het de bedoeling dat jongeren en hun opvoeders in allerlei levensvragen voelen dat de magazines nabij hen staan. Ook dragen de magazines eraan bij dat jongeren en opvoeders het gesprek met elkaar aangaan in een veilige opvoedsfeer nabij hun wortels. Om de naam van het jongerenmagazine te onderscheiden van de naam van het opvoedersmagazine, is de naam Nabij aangevuld met Jou. Zo worden jongeren door de naam van het magazine direct aangesproken.

Logo's

Logo Nabij

Nabij

De logo’s van Nabij en Nabij Jou bestaan uit stevige letters die het vaste fundament van de Bijbel symboliseren. De letter A is weergegeven als driehoek. Dit verwijst naar het eeuwigheidsperspectief (God staat boven alles) en de opvoeder en jongere (onderaan, in afhankelijkheid van Gods leiding). Ook symboliseert de driehoek gezin, kerk en school, de drie doelgroepen waarin de achterban zich beweegt.

Icoon
Logo Nabij Jou

Nabij Jou

Het logo van Nabij Jou heeft nog een extra driehoek die met de punt naar het hart van de onderliggende driehoek wijst. De jongere wordt (op)gevoed vanuit het hart van de drie beschreven elementen, gezin, kerk en school, die alle drie staan op het fundament van Gods Woord. De driehoek van de letter A is bij het jongerenmagazine bovendien omkaderd met een stippellijn. Dit laat zien dat de jongere nog in ontwikkeling is.

Icoon